LÆGERNE

Læge Anne-Cathrine Thielsen

- Medicinsk embedseksamen Københavns Universitet 2005

- Speciallæge i almen medicin siden 2016

- Praktiserende læge siden 2020

 

 

 

Læge Anette Seidenfaden

 - Medicinsk embedseksamen Københavns Universitet 1997 

 - Speciallæge i almen medicin 2009

 - Praktiserende læge siden 2012

 

Læge Solveig Møller

- Medicinsk embedseksamen 1983

- Speciallæge i almen medicin 1991.

- Praktiserende læge fra 1995-2019. 

Solveig vil vikariere i klinikken fast hver mandag.

 

 

 

 

PERSONALE

 

Vores praksispersonale betjener telefonen og passer skranken. Assisterer med blodprøver, urinundersøgelse, halspodninger, fjernelse af tråde efter operationer, øreskylninger, lungefunktionsundersøgelse, sårpleje m.m.

Vores personale varetager også selvstændige konsultationer.  

Heidi Jensby

- Social- og sundhedsassistent, har mange års erfaring fra praksis.

- Heidi har været ansat i klinikken siden 1 maj 2014 

 

 

Karin Thomasen

- Sygeplejerske med erfaring fra kardiologi, behandlersygeplejerske i skadestue og akutfunktion i hjemmeplejen. 

- Karin  har været ansat i klinikken siden 1. maj 2022 

 

 

 

 

UDDANNELSESLÆGE

Klinikken deltager i videreuddannelse af yngre læger, hvorfor du kan møde andre læger i klinikken end din faste læge.

 

Ida Holdt Rasmussen

Fra 1. april 2023 er læge Ida Rasmussen på returdage 1 dag pr måned de næste 3 år. Hun er under uddannelse til praktiserende læge og har allerede stor erfaring fra almen praksis.